Јавно предузеће Дирекција за изградњу и планирање „ДИП МЛАДЕНОВАЦ“

Новости ДИП

Ваша питања

DIP Mladenovac

pitanje postavio: Zoran

Naslov pitanja: ko popravlja rupe na ulici

Radi se o ulici Strahinjica Bana br.8 Drapsin. Ispred samog ulaza stambene zgrade se nalazi rupa i ostecenje kolovoza,naime pri manjoj kolicine padavina vozila koja se krecu ulicom udaraju u osteceni deo asvalta i samim tim prska po fasadi gde dolazi do ostecenja fasade. Ko je nadlezan?

DIP_Mladenovac  · Poštovani, za pomenutu ulicu nadležan je gradski Sekretarijat za saobra?aj - Direkcija za puteve, izvo?a? radova JKP Beograd put. Sanacija udarnih rupa na teritoriji Grada je u toku.

pitanje postavio: Milovan

Naslov pitanja: Bandera

Ko je nadlezan za betonski stub koji se nadneo nad put Mladenovac - Beograd, oko sto metara pre autobuske stanice u Vlaskom Polju.

DIP_Mladenovac  · Postovani, stub javne rasvete koji navodite u planu je za sanaciju u toku narednih sedam dana.

Facebook

© dipmladenovac.rs. made by softSajt